Vòng Tay Trầm Tốc Indonesia

Liên hệ

Nguyên liệu: Vòng trầm được chế tác từ gỗ Trầm Tốc Inonesia

Tuổi trầm: trên 16 năm

Đường kính hạt: 1,2 cm

Đường kính vòng: 8 cm

Số hạt: 16 hạt