Chuỗi 108 hạt trầm hương – Vòng trầm phong thủy

1.200.000 

Nguyên liệu: Vòng trầm được chế tác từ gỗ Trầm Tốc.

Đường kính hạt: 6mm

Số lượng hạt: 108 hạt